Events Of October 25, 2018

( ทัวร์ 3 วัน 2 คืน พักรีสอร์ท 2 คืน ) ทีลอซู เมียวดี

(3 วัน 2 คืน) แห่ปราสาทผึ้ง ไหลเรือไฟ (ปีละครั้ง)

คำชะโนด บั้งไฟพญานาค (ปีละครั้ง)