กิ่วแม่ปาน - ดอยอินททน์ - หลวงพ่อทันใจ - พระธาตุลำปางหลวง

รายละเอียด :

โปรแกรมท่องเที่ยว กิ่วแม่ปาน - ดอยอินททน์ -วัดพระธาตุหริบุญชัย - พระธาตุลำปางหลวง

*** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดดอกนางพญาเสือโคร่งบาน จะพาชมดอกนางพญาเสือโคร่งบานหลังจากเดินกิ่วแม่ปานเรียบร้อยแล้วค่ะ *** 

เดินทาง

- 18-20พย. (ลุ้นชมทะเลหทอก) พักในเมืองเชียงใหม่ ตอนค่ำเดินถนนคนเดิน 

- 14-16 มค. (ลุ้นชมแม่คนิ้ง และดอกนางพญาเสือโคร่ง) พักสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนท์ *** รับจำนวน 19 ท่านเท่านั้น ***

 

วันแรก 

19.00 เจอกันที่จุดนัดพบจุดแรก ปั้มน้ำมันปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า ถ.วิภาวดีรังสิต ติดกองพันทหารราบที่ 1 (เข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว รถอาจติด รบกวนลูกค้าเผื่อเวลาในการเดินทางมาที่จุดนัดพบด้วยนะค่ะ) แวะรับจุดที่ 2 รังสิต

วันที่สอง  (โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าดอกนางพญาเสือโคร่งบานที่ขุนวาง จะพาลูกค้าชมดอกนางพญาเสือโคร่งแทนค่ะ)

05.00 ทำธุระส่วนตัวที่จุดพักรถ ทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1 - โจ๊กชาวบ้านบนดอย พร้อมกาแฟ โอวัลติน)

06.00 หลังทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เตรียมตัวเดินกิ่วแม่ปาน ใช้เวลาเดิน 3 ชม. มีไกด์ท้องถิ่นนำทาง

10.00 เดินทางสักการะพระธาตุนภเมทนีดลและพระธาตุนภพลภูมิสิริ เป็นพระธาตุที่ทางกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมใจสร้างถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

12.00 ทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2 - เมนูส้มตำ ไก่ย่าง ลาบหมู น้ำตกหมู ต้มแซบ) พร้อมชมน้ำตกสิริภูมิ อากาศเย็นสบาย

14.00 Check in เข้าที่พักสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ The Royal Agricultural Station Inthanon และเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย ถ่ายรูป ชมวิวภายในสถานีเกษตรหลวง พร้อมหงส์ดำ และหงส์ขาวที่อยู่ในบ่อภายในสถานีเกษตรหลวง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามอัธยาศัย

17.00 ทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย บ้านหลังใหญ่ มีห้องใต้หลังคาให้นั่งเล่นด้วยนะค่ะ

วันที่สาม

07.00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4 - บุฟเฟ่ ABF ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง)

09.00 Check out แวะซื้อผลไม้ตามฤดูกาลที่ตลาดชาวเขา ต้นฤดูกาลของสตอเบอรี่ค่ะ

12.00 ทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) และเดินทางสักการะ วัดพระธาตุหริภุญไชย (พระธาตุประจำปีระกา) จ.ลำพูน และวัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง (พระธาตุประจำปีฉลู) ชมพระธาตุกลับหัว 1 ใน Unseen Thailand

16.00 ซื้อของฝาก น้ำพริหนุ่ม แคปหมู เก๋าลัก ที่กาดทุ่งเกวียน

18.00 ทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9 - ไม่รวมค่าใช้จ่าย)

23.00 กลับถึงกทม.ไม่ดึกมาก พร้อมความประทับใจและของฝาก

ราคาท่านละ 4,500 บาท / รบกวนโอนเงินจอง 2,500 เพื่อเลือกที่นั่งก่อน ส่วนที่เหลือ 2,000 บาท ชำระที่รถในวันเดินทางค่ะ

*** Private Trip จำนวน 9 คน ( รับใน กทม. 1 จุด และเส้นทางผ่าน 1 จุด ) ***

ราคาดังกล่าวรวม

- ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ

- ค่าที่พักสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ หลังละ 2 ท่าน

- ค่าอาหารตามโปรแกรมระบุ + น้ำดื่ม

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ

- ค่ายานพาหนะท้องถิ่น

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

ราคาดังกล่าวไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปทีมงานและคนขับ

*** การจองทัวร์ทุกโปรแกรม ***

1. โทรจองที่นั่ง 090-959-2429 หรือทัก Line มาที่ Line ID : @biggietravel

2. โอนเงินจองตามโปรแกรมระบุ กสิกร 640-2-17582-4 ชื่อ อรรัตน์ กุลพรุก สาขา โลตัส วังหิน ส่วนที่เหลือ จ่ายในวันเดินทาง

3. เขียนชื่อทริปและเลขที่นั่ง บนสลิปโอนเงิน และถ่ายรูปส่งมาที่ LINE : @biggietravel

4. มีการยืนยันตอบรับ ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการจอง

5. เก็บสลิปให้สตาฟในวันเดินทาง

หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

Biggie Travel ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน

2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

*** ทุกทริปมีสตาฟไว้ดูแลประสานงานโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ ***

ททท. 12/02219

www.biggietravel.com

แผนที่

รถคันที่ 1

A 1

A 2

A 3

B 1

B 2

B 3

C 1

C 2

C 3

หมายเหตุ *

สีเขียว : ว่าง / สีแดง : ไม่ว่าง / สีเหลือง : รอการชำระเงิน