ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - น่าน - แพร่

รายละเอียด :

โปรแกรมเที่ยว ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - น่าน - แพร่

เดินทาง 07-09ตค. / 11-13พย. / 02-04ธค. ราคา 3,500 บาท

*** มัดจำท่านละ 1000 บาท กสิกร 640-2-17582-4 ชื่อ อรรัตน์ กุลพรุก ***

Day 1 กรุงเทพฯ-น่าน

20.00 น. เจอกันที่จุดนัดพบ ปั้มน้ำมันปตท. ถ.วิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ติดกับสโมสรกองทัพบก พร้อม check in และรับน้ำดื่ม เดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง เบาะกว้าง นั่งสบาย เหมาะสำหรับเดินทางไกลค่ะ

 

Day 2 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - ช้างงาดำ - พระธาตุช้างค้ำ - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย

 

05:00 น. ทำภาระกิจส่วนตัวที่จุดพักรถ จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกสวยๆ ณ จุดชมวิว ดอยเสมอดาวและ ผาหัวสิงห์ จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

 

07:00 น. เดินทางสู่ เสาดินนาน้อย ชมประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเนินดินที่ถูกน้ำและลม กัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา ลักษณะคล้ายแกรนด์แคนยอน

 

09:00 น. ทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

 

10:00 น. นมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดของท่านที่เกิดปีเถาะ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุข้อมือข้างซ้าย ของพระพุทธเจ้า

 

12:00 น. อาหารกลางวัน (มื้อที่ 2 )

 

13:00 น. หลังอาหารเดินทางชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามภายในวัดภูมินทร์ 1 ใน Unseen Thailand เป็นวัดเก่าแก่ของ จ.น่าน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5

 

14:00 น. ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ ชมเจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 และเดินางต่อที่วัดมิ่งเมือง วัดที่มีสถาปัตยกรรม เป็นแบบล้านนา ต่อมาภายหลังได้มีการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงรูปแบบ กลายเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกับแนวความคิดสมัยใหม่ ส่วนที่ เด่นที่สุดของวัดนี้คือ ลวดลายศิลปะปูนปั้น ที่ประดับตกแต่งตัววิหารที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจง

 

15:00 น. วัดพระธาตุเขาน้อย วัดนี้สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ ชมวิวมุมสูงเพียงจุดเดียวของเมืองน่าน ที่สามารถเห็นเมืองทั้งเมือง

 

16.00 น. check in เข้าที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน) ภายในห้องมี กระติกน้ำร้อน / เตรื่องทำน้ำอุ่น / ทีวี / ตู้เย็น / แอร์ และพักผ่อนตาอัธยาศัย

 

18.00 น. ทานอาหารค่ำพร้อมกัน ( มื้อที่ 3 - ณ.ร้านอาหาร ริมน้ำน่าน) และแวะถ่ายรูปวัดยามค่ำคืน ตกแต่งด้วยแสงไฟสวยงาม

 

Day 3 แพร่ - กทม.

 

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมเดินทางใส่บาตรตอนเช้า พร้อมเดินทางสู่พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน วัดประจำปีเถาะ

 

07.00 น. ทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4 ณ.รีสอร์ทที่พัก เป็นข้าวต้มหมู ไข่ลวก ขนมปัง ชา กาแฟ น้ำผลไม้ และผลไม้ตามฤดูกาล)

 

08.00 น. check out พร้อมเดินทางสู่เมืองแพร่

 

10.30 น. สักการะขอพรพระธาตุเก่าแก่คู่เมืองแพร่ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ วัดประจำปีเกิดปีขาล และวัดพระธาตุจอมแจ้ง เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระหัตถ์ซ้ายของพระพุทธเจ้า พระธาตุจอมแจ้งเป็นเจดีย์ทรงพุ่มศิลปผสมระหว่างสุโขทัยกับศิลปเวียงโกศัย ยังอยู่ในลักษณะค่อนสมบูรณ์

 

12.00 น. ทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5 - ข้าวซอย)

 

14.00 น. คุ้มวงศ์บุรี เสน่ห์สีชมพูคู่เมืองแพร่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 ชายาคนแรกในเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ เจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพร่ จัดหาช่างฝีมือไทยและจีนในสมัยนั้นสร้างบ้านนี้ขึ้น ตามรูปแบบงานสถาปัตยกรรมสมัยนิยมในยุครัชกาลที่ 5 อายุบ้านถึงปัจจุบัน ราวๆ 118 ปี บ้านหลังนี้เป็นเรือนไม้สักทอง 2 ชั้น สถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป แบบ“เรือนขนมปังขิง” ที่สร้างอย่างประณีต อ่อนช้อย งดงามสมส่วน และแฝงเส้นสายแสงเงาอยู่ในที

 

14.30 น. คุ้มเจ้าหลวงพิริเทพวงศ์ (เรือนสีเขียว)คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ สร้างขึ้นโดย เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์อุดร เจ้าผู้ครองนครแพร่คนสุดท้าย ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐ ถือปูน 2 ชั้น ตัวเรือนทาสีครีมขลิบด้วยสีเขียว งดงามจนได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น

 

15.00 น. วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดคู่บ้าน คู่เมือง จ.แพร่

 

16.00 น. วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่ เป็นวัดที่สวยงามมากๆค่ะ ที่นี่เป็นที่รวมยอดงานศิลปะ และจำลองงานศิลป์ชั้นยอดของล้านนา จากหลายแหล่งหลายจังหวัดทั้งในไทยและสิบสองปันนาในมณฑลยูนานของจีน มารวมไว้ในที่เดียว

 

17.00 น. เดินทางกลับสู่กทม. แวะซื้อของฝาก ไส้อั่วเผาเตาหลวง จ.แพร่ รสชาติอร่อยมากๆ ไม่มัน ใช้เตาดินเผา หอมเตาถ่าน

 

20.00 น. ทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6 - ตามอัธยาศัย)

 

23.59 น. ถึงกทม.โดยสวัสดิภาพ

 

 

ราคาเดียวทั้ง Join Trip หรือ Private Trip ( รับใน กทม. 1 จุด และเส้นทางผ่าน 1 จุด )

 

 

 

ราคาดังกล่าวรวม

 

- ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ

 

- ค่าอาหาร 5 มื้อ + น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

 

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ

 

- ค่ายานพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี)

 

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

 

 

ราคาดังกล่าวไม่รวม

 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 

- ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

 

 

 

การจองทริปทุกโปรแกรม

 

1. จองทัวร์ 090-959-2429 หรือ Line Official : @biggietravel พร้อมแจ้งเบอร์ติดต่อกลับ

 

2. โอนเงินจองตามที่ทัวร์กำหนด ไม่เกิน 24 ชม.

 

3. เขียนชื่อทริป ชื่อจริง และเลขที่นั่ง บนสลิปโอนเงิน และถ่ายรูปส่งมาที่ LINE : @biggietravel หรือ inbox มาในเฟสบุ๊ค บิ๊กกี้พาเที่ยว

 

4. การจองเสร็จสมบูรณ์ต่เมื่อมีการโอนมัดจำแล้วเท่านั้น

 

5. เก็บสลิปให้สตาฟในวันเดินทาง

 

 

 

เงื่อนไขการเดินทาง

 

1. โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 

** ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

 

** ยกเลิกก่อนการเดินทางน้องกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ในทุกกรณี ( สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ )

 

** การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

 

 

 

Biggie Travel ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

 

1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน

 

2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

 

 

 

*** ทุกทริปมีสตาฟดูแลคอยประสานงานตามสถานที่ต่างๆ ***

 

 

 

ททท. 12/02219

 

แผนที่

รถคันที่ 1

A 1

A 2

A 3

B 1

B 2

B 3

C 1

C 2

C 3

หมายเหตุ *

สีเขียว : ว่าง / สีแดง : ไม่ว่าง / สีเหลือง : รอการชำระเงิน