วัดป่าภูก้อน - หลวงพ่อพระใส - วัดภูทอก - ตลาดท่าเสด็จ

รายละเอียด :

โปรแกรมวัดป่าภูก้อน - หลวงพ่อพระใส - วัดภูทอก เดินทาง 26-28สค. / 21-23ตค. (วันหยุดยาว วันปิยะ)

ราคา 2,990 บาท มัดจำ 1,990 บาท กสิกร 640-2-17582-4 ชื่อ อรรัตน์ กุลพรุก ส่วนที่เหลือ ชำระวันเดินทาง

 

วันศุกร์ที่ 26 สค.

19.00 น. ล้อหมุนจากจุดนัดพบ ปั้มน้ำมันปตท. ตรงข้าม ม.หอการค้า ติดกองพันทหารราบที่ 1

 

วันเสาร์ที่ 27 สค.

05.00 น. ทำธุระส่วนตัวที่จุดพักรถ และทานอาหารเช้า มื้อที่ 1 (ข้าวต้ม / กาแฟ / ไข่กะทะ / โอวัลติน)

06.30 น. เดินทางสักการะ "วัดป่าภูก้อน" และเดินทางสู่วัดผาตากเสื้อ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ sky walk จุดชมวิวกลางอากาศ พื้นกระจก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2 - ริมโขง)  

13.00 น. สักการะหลวงพ่อพระใส และช๊อปปิ้งฝั่งลาว

16.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3 - ไม่รวมค่าใช้จ่าย พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินถนนคนเดินริมน้ำโขง ช๊อปปิ้ง กินแหนมเนือง)

 

วันอาทิตย์ที่ 28 สค.

07.00 น. ทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ซื้อของฝาก แดงแหนมเนือง

08.00 น. เช็คเอาท์ เดินทางสู่วัดภูทอก

12.00 น. ทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5)

13.00 น. เดินทางกลับ กทม.

18.00 น. ทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6 - ตามอัธยาศัย)

23.59 น. เดินทางถึงกทม. เป็นเวลาโดยประมาณ

 

อัตรานี้รวม

- ค่ารถตู้ VIP 9 นั่งพร้อมคนขับมืออาชีพ

- ค่าน้ำมันตลอดเส้นทางการเดินทาง

- ค่ายานพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี)

- ค่าที่พัก 1 คืน (ริมโขง ห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามรายละเอียดโปรแกรม

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

- ประกันการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท

 

ราคาดังกล่าวไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

- ค่าทิปไกด์และคนขับ

 

*** การจองทัวร์ทุกโปรแกรม ***

1. ส่ง line เพื่อสำรองที่นั่ง @biggietravel พร้อมแจ้งเบอร์ติดต่อกลับ

2. โอนเงินจอง กสิกร 640-2-17582-4 ชื่อ อรรัตน์ กุลพรุก สาขา โลตัส วังหิน ส่วนที่เหลือ ชำระในวันเดินทาง

3. หลังโอน เขียนชื่อ นามสกุล และเลขที่นั่งที่บนสลิป และถ่ายรูปส่ง line เพื่อยื่นยันการโอน

4. บิ๊กกี้พาเที่ยวตอบรับ ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการจอง

5. เก็บสลิปให้สตาฟในวันเดินทาง

 

* หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

*** ทุกทริปมีสตาฟไว้ดูแลประสานงานโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ ***

 

เช็คโปรแกรมท่องเที่ยวตลอดปี https://web.facebook.com/BiggieTravel/events

www.biggietravel.com

 

สอบถามเพิ่มเติม 090-9592429 หรือ ID LINE : @biggietravel

 

ททท. 12/02219

แผนที่

รถคันที่ 1

A 1

A 2

A 3

B 1

B 2

B 3

C 1

C 2

C 3

หมายเหตุ *

สีเขียว : ว่าง / สีแดง : ไม่ว่าง / สีเหลือง : รอการชำระเงิน