ปลาวาฬบลูด้า

รายละเอียด :

กิจกรรมท่องเที่ยวปลาวาฬบลูด้า โดยเรือหาปลาดัดแปลงลำใหญ่ โดยมีไต๋ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเรือเก็บสถิติกับนักวิจัยทุกเดือนเป็นประจำ โปรแกรมนี้สนุก ตื่นเต้น พร้อมได้ความรู้เกี่ยวกับปลาวาฬบลูด้าที่เป็นสัตว์สงวนของประเทศไทย และนกหลากหลายสายพันธุ์ 
Tours Whale Blue Star on 09Oct


วันเสาร์ที่ 09ตค. 
06.00 เจอกันที่จุดนัดพบ ปั้มน้ำมัน ปตท. ตรงขัาม ม.หอการค้า ถ.วิภาวดีรังสิต สอบถามเส้นทาง 090-959-2429
meeting point at PTT petro station viphavadee road 
any questions please call 090-959-2429 


06.30 เริ่มเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี โดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง 
Start traveling to Petchaburi province by VIP van with 10 seats. 


08.00-16.00  กิจกรรมดูวาฬบลูกด้า และดูนก พร้อมการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวาฬบลูด้า และระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่ง (รับประทานอาหารบนเรือ เวลา 12.00 น.)
See Florida Blue whale and bird watching with lectures from experts on whale Blue Star . And marine and coastal ecosystems . ( Dine on board at 12.00. ) .


17.00  แวะซื้อของฝาก และเดินทางกลับ กทม. 
Travel back to Bangkok 


ราคาทัวร์ 2,500 บาท รวมทุกอย่างแล้ว มัดจำ 1,500 บาท กสิกร 640-2-17582-4 ชื่อ อรรัตน์ กุลพรุก และชำระวันเดินทาง 1,000 บาท 
*** Private Trip จำนวน 9 คน ( รับใน กทม. 1 จุด และเส้นทางผ่าน 1 จุด ) ***


ราคาดังกล่าวรวม
- ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าอาหาร 1 มื้อ + น้ำดื่ม
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่ายานพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี)
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต


ราคาดังกล่าวไม่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ และทีมงาน


*** การจองทัวร์ทุกโปรแกรม *** 
1. โทรจองที่นั่ง 090-959-2429 Line ID : @biggietravel 
2. โอนเงินจองตามโปรแกรมระบุ กสิกร 640-2-17582-4 ชื่อ อรรัตน์ กุลพรุก สาขา โลตัส วังหิน ส่วนที่เหลือ ชำระในวันเดินทาง 
3. เขียนชื่อทริปและเลขที่นั่ง บนสลิปโอนเงิน และถ่ายรูปส่งมาที่ LINE : @biggietravel 
4. มีการยืนยันตอบรับ ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการจอง 
5. เก็บสลิปให้สตาฟในวันเดินทาง 


หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 


Biggie Travel ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน

*** ทุกทริปมีสตาฟไว้ดูแลประสานงานโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ ***

แผนที่

รถคันที่ 1

A 1

A 2

A 3

B 1

B 2

B 3

C 1

C 2

C 3

หมายเหตุ *

สีเขียว : ว่าง / สีแดง : ไม่ว่าง / สีเหลือง : รอการชำระเงิน